ถวาย ธง คู

คู่สร้างคู่สม....เสริมส่งดวงชะตารักด้วยการทำบุญ.... โลกอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. การแก้กรรม 45 อย่าง ไม่น่าเชื่อแต่จริง!!. วิบากกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ของวันที่เกิดคนทั้ง 7และการแก้ไข. วิธีแก้เคล็ดดวงตก อาภัพคู่ เจ็บป่วย การงานตกต่ำและอื่น ๆ ตามเหตุแห่งกรรม